KVKK ve Çerez Politikası


MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Mosar İnşaat Turizm Petrol Taşımacılık Ltd. Şti. (Kronos Hotel)

Posta adresi: GOP Mah. Sahil Yolu Cad. 363. Sokak No:2 Gölbaşı/ANKARA

E-posta adresi: [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]

Telefon numarası: +90 (312) 485 63 33

İnternet adresi: ww.kronoshotel.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, sağlık bilgileri ve konaklama bilgisi kategorilerindeki kişisel veriler; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veriler; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veriler; yazılı olarak ya da e-posta, telefon görüşmesi, internet sitesi, kamera kaydı, sosyal medya ve diğer elektronik uygulamalar ve cihazlar vasıtasıyla açık rızanın alınması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması/ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK MADDE 11’DE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK madde 11’de belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
 • veya mobil imza ile iletmeniz
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz
 • veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK madde 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır


VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Mosar İnşaat Turizm Petrol Taşımacılık Ltd. Şti. (Kronos Hotel)

Posta adresi: GOP Mah. Sahil Yolu Cad. 363. Sokak No:2 Gölbaşı/ANKARA

E-posta adresi: [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]

Telefon numarası: +90 (312) 485 63 33

İnternet adresi: ww.kronoshotel.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Hizmet binamız ve çevresinde; giriş kapıları, bina dış cephesi, resepsiyon, otopark, restoran ve kat koridorlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve fiziksel mekân güvenliğinin temini ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla görüntü kaydı yapılmakta ve gözlemlenmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veri; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kurumlara bilgi verilmesi amaçlarıyla adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veri; kamera vasıtasıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK MADDE 11’DE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK madde 11’de belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
 • veya mobil imza ile iletmeniz
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz
 • veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK madde 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÇALIŞAN/ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Mosar İnşaat Turizm Petrol Taşımacılık Ltd. Şti.

Posta adresi: GOP Mah. Sahil Yolu Cad. 363.Sokak No:2 Gölbaşı/ANKARA

E-posta adresi: [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: [email protected]

Telefon numarası: +90 (312) 485 63 33

İnternet adresi: ww.kronoshotel.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Aşağıda belirtilen kişisel veriler:

 • kimlik
 • iletişim
 • özlük
 • ilgi alanları
 • mesleki deneyim
 • finans
 • fiziksel mekan güvenliği
 • hukuki işlem
 • işlem güvenliği
 • görsel ve işitsel kayıtlar
 • çalışan işlem bilgisi
 • sağlık bilgileri
 • ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri
 • sendika üyeliği

aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine
 • getirilmesi
 • çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • talep/şikâyetlerin takibi
 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel kişisel veriler aşağıda belirtilen alıcı gruplarına:

 • banka
 • yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 • çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle:

 • yazılı
 • telefon görüşmesi
 • internet sitesi
 • mobil uygulama
 • e-posta
 • diğer elektronik uygulamalar ve cihazlar

aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • açık rızanın alınması
 • kanunlarda öngörülmesi
 • sözleşmenin kurulması/ifası
 • veri sorumlusunun meşru menfaati
 • hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK MADDE 11’DE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK madde 11’de belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

 • başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz
 • veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz
 • veya mobil imza ile iletmeniz
 • veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz
 • veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK madde 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

ÇEREZ NEDİR?

 

Çerezler, size daha iyi hizmet sunmak, web sitesinin performansını artırmak, sitede gezinirken kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak için tarayıcınız tarafından işlenen ve saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar bilgisayarınız ya da mobil cihazınızda tutulur. Çerezler tamamen zararsızdır ve çerezler vasıtasıyla cihazınıza virüs bulaşması teknik olarak mümkün değildir. Çerezleri kolaylıkla görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.

 

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

 

 1. KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZLER

 

 1. Oturum Çerezleri: Bu çerezler geçicidir ziyaretiniz süresinde kullanılır ve tarayıcıyı kapattığınızda silinirler.
 2. Kalıcı Çerezler: Bu çerezler süresi dolana kadar cihazınızda kalır ve siz tekrar web sitesine girdiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır.

 

 1. SAHİPLİĞE GÖRE ÇEREZLER

 

 1. Birinci Parti Çerezler: Ziyaret ettiğiniz web sitesi sahibinin yerleştirdiği ve sadece bu site tarafından erişilen çerezlerdir.
 2. Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaret ettiğiniz siteye reklam verenler veya anatilik analiz yapanlar tarafından yerleştirilmiş ve ilgili siteye raporlama yapan çerezlerdir.

 

WEB SİTELERİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

 1. Zorunlu/Teknik Çerezler: Bu çerez web sitemizin doğru ve güvenli çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, alışveriş yaparken sepetinizdeki ürünleri tutma, mevcut oturum bilgilerinizin kaybolmadan tutulması gibi amaçlarla kullanılır. Genellikle birinci parti çerezlerdir.

 

 1. İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Bu çerez ziyaretçilerimizin tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Ziyaretinizi kolaylaştırmak ve deneyiminizi geliştirmek içindir. Örneğin, siteyi hangi dilde kullanmak istediğinizi veya kullanıcı adı ve parolanız hatırlanarak siteye otomatik olarak giriş yapabilmenizi sağlar. Genellikle birinci parti çerezlerdir.

 

 1. Analitik/Performans Çerezler: Bu çerez web sitemizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılır. Bu tür çerezler ziyaretçilerin site kullanım bilgileri, ziyaretçi sayıları, ziyaretçilerin görüntülediği sayfaları ve alınan hata mesajları gibi analitik verileri toplar. Bu bilgilerin hiçbiri ziyaretçiye ait kimlik bilgisi içermez.

 

 

 1. Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerez web sitemizde veya diğer sitelerde iş birliği yaptığımız ortaklarımızla size özel kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve reklamlara dair istatistiki bilgileri elde etmek için kullanılır. Bu çerezler iş ortakları veya diğer kuruluşlarla paylaşılabilir. Genellikle üçüncü parti çerezlerdir.

 

ÇEREZLERİ NASIL KAPATABİLİRSİNİZ?

 

Çerezler devre dışı bırakmanız durumunda web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tümüne erişemeyebilir veya erişim deneyiminiz kısıtlı olabilir.

 

İnternet tarayıcılarının hazır ayarları tüm çerezleri kabul etmeye yöneliktir. Daha kısıtlı çerezlerle karşılaşmak ve hedefleme/reklam çerezlerini önlemek için tarayıcınızın “gizli pencere” seçeneğiniz kullanabilirsiniz.

 

Tarayıcınızın çerez ayarlarını değiştirmek/kapatmak için tarayıcının yardım sayfasından destek alabilir veya aşağıdaki sayfalardan yararlanabilirsiniz;

 

 • Google Chrome için;

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

 • Microsoft Edge için;

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Mozilla Firefox için;

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

 • Opera için;

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

 • Safari için;

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac